Ze względu na dużą ilość zamówień, termin na siatki drzwiowe oraz okienne może wydłużyć się na kolejne trasy.