Ze względu na dużą ilość zamówień, termin na siatki drzwiowe oraz okienne może wydłużyć się do 2 tras.